Blomster og bier på Oslos første blågrønne tak

Regjeringen skal lage en nasjonal strategi for videre utvikling av urbant landbruk. Dronefoto: Jostein Thorvaldsen/Asplan Viak

På taket til nybygget Vega Scene i Oslo er et stykke natur gjenskapt.

På taket til Vega Scene i Oslo er det plantet stedegne arter fra indre Oslofjord i spesielt utviklet takjord. Det er samlet inn frø langs Oslofjorden som er brukt på taket. Målet er å gjenskape et stykke lokal natur. 

– Slike tiltak for økt naturmangfold i byene er viktig for det urbane landbruket, sier landbruks- og  matminister Olaug Bollestad. –  Blomstrende tak gir mat til insekter,  som trengs for å pollinere frukt og bær, erter og bønner. Andre europeiske land har hatt suksess med å bygge tak med biologisk mangfold. I Norge er takflatene i byene lite utnyttet. Vega Scene er et interessant eksempel på å lage mer natur i byene, sier Bollestad. 

– Urbant landbruk omfatter et mangfold av aktiviteter med dyrking og husdyrhold i byer og bynære strøk. Regjeringen skal nå lage en nasjonal strategi for videre utvikling av urbant landbruk. I løpet av høsten vil vi invitere til innspillskonferanse, sier landbruks- og  matminister Olaug Bollestad.

Godt besøkt av humler, bier, sommerfugler

Undersøkelser fra europeiske land viser at naturlige tak blir godt besøkt av humler, bier, sommerfugler og mange slags insekter. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) arbeider med å skaffe mer kunnskaper om slike tak. Det er planer om å etablere slike tak, blant annet i det nye regjeringskvartalet.