Bønder som viser vei

Å få BU-prisen viser at vi blir sett for jobben vi gjør med å holde kulturlandskapet i hevd og skape levende bygder, sier ekteparet Norheim. Foto: Luneborg Gård

Årets Bedriftsutviklingspris i landbruket i Troms går til Ronald Sigurd og Elin Norheim som driver Luneborg gård i Balsfjord kommune.

Ronald Sigurd og Elin har vært foregangsbønder i en av landsdelens største landbruks-kommuner. 

– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal synliggjøre og hedre innovative bedrifter i landbruket. Det er et stort mangfold og en spennende utvikling som skjer innen norsk landbruk i dag, noe Luneborg Gård og ekteparet Norheim tydeliggjør, sier landbruks-og matminister Olaug Bollestad.

– Paret bidrar svært positivt til miljøet og bidrar både med kompetanse og framsnakking av bondeyrket. De er aktive på sosiale medier hvor de viser frem hverdagen til bonden på en engasjerende og positiv måte, sier Linda Beate Randal, regiondirektør i Innovasjon Norge Arktis.  

En viktig del av samfunnet

Ronald Sigurd overtok gården i 1989 med 30 tonn grunnkvote og 7 melkekyr etter foreldrene sine. Gården er siden bygd opp målrettet og nøkternt. Det nye og moderne løsdriftsfjøset med melkerobot for 40 melkekyr, stod ferdig i 2017 og skapte en moderne arbeidsplass. Parets eldste sønn, Thomas, går nå på landbruksskole og har planer om å overta gården på sikt. 

– Da jeg begynte som bonde var det 25 melkebruk på østsiden av Balsfjorden. Neste år er det kun tre igjen. Å få BU-prisen viser at vi blir sett for jobben vi gjør med å holde kulturlandskapet i hevd og skape levende bygder. Vi er en viktig del av samfunnet, og dette deler vi med neste generasjon ved ha barnehager og skoleelever på besøk hvor vi viser dem hvordan mat blir til. Vi er utrolig glad og rørt over å motta denne prisen, sier Ronald Sigurd Norheim. 

Flere søknader 

Innovasjon Norge har bidratt med lån og tilskudd til utbyggingen, og Ronald Sigurd og Elin har deltatt på Innovasjon Norges kompetanse- og utviklingsprogram for landbruket, FRAM Agro. 

– Etter Ronald Sigurd og Elins investering i nytt fjøs, har det kommet flere søknader fra dette området som omhandler nye driftsbygninger. Her har familien vært med på å vise at det er mulig å leve godt som bonde og ha en fremtidsrettet arbeidsplass, avslutter Linda Beate Randal. 

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet
  • Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar 50 000 kroner hver
  • De fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020

Kilde: regjeringen