De unge kaster mest mat og har dårligst samvittighet sier Matprat

De unge kaster mest mat ifølge Matprat

7 av 10 mener at det viktigste de kan gjøre for klimaet er å kaste mindre mat. Likevel kaster hver nordmann 42,1 kilo mat hvert år.

Vi kaster fordi vi kan

Mer enn halvparten av norske forbrukere har dårlig samvittighet når de kaster mat, og rangerer det å unngå å kaste mat som et av de aller viktigste klimatiltaket de selv kan gjøre. Den dårlige samvittigheten er størst hos de unge.

I følge en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse i 2019, på vegne av MatPrat svarer hele 70 % av de unge i aldersgruppen 16-24 år, at å kaste mat gir dem dårligst samvittighet. Samtidig er det denne aldersgruppen som kaster mest, viser tall fra Østlandsforskning.

– Mange har en travel hverdag, planlegger lite og handler på impuls, selv om kjøleskap og fryser er fulle av mat. Rester blir i liten grad tatt vare på og mye mat blir kastet fordi det blir gammelt. Middagsrester, brød, frukt og grønnsaker er noe av det vi nordmenn kaster mest av. For at vi skal nå FNs bærekraftsmål må hver av oss halvere matsvinnet innen 2030, sier Kristin Juliebø, prosjektleder for matsvinn i MatPrat.

Matsvinn- det viktigste tiltaket for å redusere klimagassutslipp

I samme undersøkelse svarer hele 62 % av forbrukerne at de ønsker å kaste mindre mat, som det viktigste tiltaket for å redusere utslipp av klimagasser. 44 % oppgir at de vil kjøpe mindre utstyr og 41 % oppgir at de vil handle mer lokal mat.

– Som undersøkelsen viser, synes folk det er vanskelig å gjøre noe med. Det viktigste hver og en av oss kan gjøre for å redusere matsvinnet, er å være bevisste på hva vi kjøper, og ta vare på maten. All mat har en verdi, og fortjener å bli spist, avslutter Juliebø.

Tips til å redusere matsvinnet

  • Kjøp bare det du trenger
  • Ta datomerkingen med en klype salt
  • Ta vare på maten
  • Rydd i kjøleskapet
  • Husk at all mat har verdi og fortjener å bli spist
  • Kildesorter

De seks beste tipsene for å redusere matsvinn, og tips til hvordan du kan bli en matredder finner du på matprat.no/matsvinn.

MatPrat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Gjennom MatPrat bidrar vi med matinspirasjon, -informasjon og -kunnskap. MatPrat er merkenøytralt og vi jobber på oppdrag fra den norske egg-og kjøttproduserende bonden.