Etterlyser reduserte avgifter på økologisk produksjon

Daglig leder i Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk Frank Norvik lager brus av økologiske bær Foto: Hilde Bergebakken

Frank Norvik, som er daglig leder i Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk, hadde håpet at reduksjonen i sukkeravgiften også skulle komme drikkeprodusentene tilgode. Økologisk sukker er dobbelt så dyrt som vanlig sukker. – Vi som ikke masseproduserer sliter med å ta oss mer betalt for lokalt produserte produkter. Derfor er det marginene våre som skvises når vi får avgiftsøkninger, sier han.

Regjeringen opprettholder sukkeravgiften til bryggeriene, som ble satt opp med 42,3 prosent i statsbudsjettet i fjor på sukkerholdig drikke.  – Et hån mot næringa, sier Petter Nome i bryggeri og drikkevareforeninga om forslaget mot å videreføre den kraftige økningen på 42 prosent sukkeravgift på brus.   Les Sukker til besvær .

Feilslått sukkerpolitikk hvis Norge står alene

–  Jeg forstår regjeringens tankegang og deres ønske om å minske forbruket av sukker, men når man ser konsekvensene av avgiften så ser man at dette er feilslått politikk når Norge blir alene om det. – Egentlig så syns jeg jo at sukker bør koste mer, sier Frank Norvik, som berømmer kampen Gro Harlem Brundtland har ført mot sukker i verden. – Vi har jo ikke godt av mye sukker. Men det blir konkurransevridende og feil hvis Norge tar kampen alene. Det må jobbes internasjonalt for å få ned forbruket av sukker, mener Norvik.

Redusert alkoholavgift kan innebære støtte

– Men heldigvis så ønsker de å kutte i alkoholavgiften til bryggerier av mindre størrelse, sier Norvik til Lokalmatnytt.  Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften på øl med en alkoholprosent fra 3,7 til og med 4,7, for en omsetning på inntil 200 000 liter øl. Formålet er å bedre vilkårene for småbryggeriene. Og det innebære en avgiftsreduksjon på en halv million for et lite bryggeri som Røros Bryggeri og mineralvannfabrikk, forteller Norvik, som ikke vet om endringen kommer ennå. Endringen som innebærer offentlig støtte, kan ikke iverksettes før etter avklaring med ESA.

Økologiske blåbær fra Terroir Røros er en etterspurt drikke
Foto: Hilde Bergebakkken

Økologisk brus med økologisk sukker

– Jeg er forøvrig skuffet over at det ikke har kommet noen initiativer på reduserte avgifter på økologisk produksjon. I dag er økologisk sukker ca dobbelt så dyrt som vanlig sukker, sukker daglig leder i Røros Mineralvannfabrikk og miljø. Bryggeriet på Røros selger på sine gode historier, – og lager brus av økologiske bær fra Rørosregionen.