Fagdagene MR mat 2019 arrangeres i mars Ålesund

Reiselivsopplevelser og lokalmat hører sammen - Fagdagene MR Mat arrangeres i mars i Ålesund Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

MRmat 2019  – merkevarebygging og samarbeid i fokus

Oppmerksomheten på lokal matproduksjon med serveringssteder med lokal mat og opplevelser i Møre og Romsdal holder fram. Den 19.- 20.mars går fagdagene i prosjektet MR mat av stabelen i Ålesund.

-Vi følger opp økt etterspørsel fra tidligere i år og arrangerer MRmat på nytt, sier
rådgiver Aud Lindset Drågen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er navet på Mære, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal som samarbeider om prosjektet. I år skal arrangementet være på Quality Hotel Waterfront i Ålesund den 19. og 20. mars.

Merkevarebygging og samarbeid i fokus

Årets hovedtema er merkevarebygging, bedriftsutvikling, opplevelser, nettverksbygging og samarbeid. Inspirasjonsforedragene holdes av Pål K. Medhus, Kristin Waagen og Pascale Baudonnel. Det blir gjennomført kurs i opplevelser, merkevarebygging, mjølkeforedling, grunnmodul kjøtt samling 1, kokkekurs, styrekandidat og det skal holdes samling for lokale matnettverk. Alt dette skjer i løpet av to dagar.

MR mat 2018-2020

Møre og Romsdal er et attraktivt reisemål, og turistene spør etter det autentiske og «det lille ekstra». Lokale mattradisjonar er en viktig del av vår kultur. Å kunne tilby tilreisende og lokalbefolkninga gode matopplevelser, er viktig for økt lønnsomhet i reiselivsnæringa og styrke Møre og Romsdal på opplevelser. Det tre-årige prosjektet er godt i gang, og har nettopp gjennomført fylkets første opplevelsefestival i Fosnavåg. En opplevelse festival er en arena for aktører om tilbyr en eller annen form for opplevelse, og poenget med festivalen var å danne et nettverk for å utvikle opplevelseprodukt som kan tilbys turistene.