Fagskolen på Hjeltnes innen Lokal matkultur tar nå opp nye søkere

Julie Gyllander tok sin master i Bra og ble lærer på fagskolen for lokalmat på Hjeltnes i Ulvik Foto: Hilde Bergebakken

Fagskolen i Hordaland ligger i Ulvik. Her tilbys fagskoleutdanning i lokal matkultur. Skolen startet i fjor høst etter de hadde jobbet lenge for å realisere studiet. Skolen er en grundig utdanning som går over tre skoleår. Studentene får opplæring i lokal matkultur som er fundert i nordisk kulturarv. Studentene får undervisning gjennom seks samlinger over en uke i Ulvik. I tillegg får de undervisning på nett.

Studiet er en høyere utdanning, som man kan ta for eksempel etter videregående utdanning innen restaurant- og matfag avsluttet med fagbrev, eller med annen bakgrunn og minimum fem års praksis fra produksjon eller videreforedling av lokalmat.

Hjeltnes skole består av flere bygninger. Her finnes også et rikholdig bibliotek til inspirasjon. Foto: Hilde Bergebakken

Gode tilbakemeldinger

Det er 10 studenter som startet studiene sine i høst som det første kullet, og det oppleves et stort engasjement fra studentene. Studiet både spennende og nyttig, og studentene er engasjerte. De fleste studentene kommer fra eget fylke, men studiet er landsdekkende og skolen håper på søknader fra hele landet til neste semester. Ulvik har også et gartnerstudie der studenter kommer fra hele landet.

Lokale mattradisjoner

I løpet av de tre årene som studiet varer får studentene godt i innblikk i lokal mat og lokale mattradisjoner. Temaene de skal lære mer om er blant annet mat og kommunikasjon, yrkesrettet realfag, matproduksjon, kvalitet og bærekraft, samt produksjon og foredling av råvarer. I forbindelse med produksjon og foredling besøker de produsentene i området for å lære mer om både råvarer og produksjonsmetoder.

Fjøset på Hjeltnes – og bortenfor er gjerdene der grønnsaker og urter skal dyrkes i sommer. Foto: Hilde Bergebakken

En fantastisk lokasjon

På gamle Hjeltnes Gartnerskole har har det blitt produsert mat i flere hundre år. Det er et tradisjonsrikt studiested. Det er et særskilt egnet sted for den nye fagskolen i lokalmat der det ligger i Ulvik ved den vakre Hardangerfjorden. Skolen har områder for jakt og fiske, slik at studentene kan lære fangst og ta vare på kjøttet som jakten høster, og fisken som blir fanget i fjellvann og på fjorden. Skolen har fjøs med dyr på båsen, og store områder rundt skolen der det dyrkes grønnsaker og krydder, og de presser juice fra egne epletrær.

Skolen har et nytt kjøkken der studentene deltar i produksjon og får demonstrasjoner. Her lærere studenten å partere dyr, og videreforedle råvarer og de kan bruke kjøkkenet til produksjon av mat. I tillegg har studentene et hovedprosjekt med fordypning. Faget entreprenørskap er en viktig del av studiet.

Julie Gyllander og pappa Pål Drønnen på kjøkkenet ved fagskolen Foto: Hilde Bergebakken

Julie Gyllander med utdanning fra Bra

En av lærene på skolen er Julie Gyllander. Hun har tatt sin utdanning ved universitetet i Bra, og er tilbake i hjembygda der hun er en av lærerne ved fagskolen.

Lokalmatnytt møtte Julie, og vi skjønte at interessen for mat har hun fått inn fra barnsben av hennes far Pål Drønen som har jobbet i mange år med mat og reiseliv, vært med å bygge opp studiet lokal matkultur og han har vært mangeårig leder i Slow Food Hardanger.

Fasineres av matkultur

Vi ber Julie beskrive sin interesse for lokalmat; – Matkultur fasinerer meg, jeg er også interessert i hvordan mat og kulturen rundt mat henger sammen med historie og samfunnsendringer opp gjennom tidene. Gjennom å se på mathistorie kan man fortelle mye om samfunnet både i fortid og nåtid.

Julie har studert ved University of Gastronomic Sciences i Bra i Italia. Hvorfor valgte du å utdanne deg i Bra Julie? – Universitetet var først og fremst det eneste jeg fant med en master i matkultur med den vinklingen jeg ville ha, forteller Julie. – I tillegg til det er et rent gastronomisk universitet, alle medstudentene dine er matinteresserte og det er et veldig stimulerende studiemiljø. Nå i ettertid har jeg et stort nettverk verden over med venner og bekjente som jobber med mat i en eller annen form.

Lokalt finnes lærerkrefter og inspirasjon til å produsere mat fra bunnen av. Foto: Hilde Bergebakken

Kom tilbake til Ulvik

Og så valgte du å komme tilbake, – hva er det med Ulvik? – Ulvik er først og fremst et veldig vakkert sted. Da jeg så at dette studiet skulle starte var det vel egentlig ikke så mye å tenke på, jeg søkte med en gang. Det lange tradisjoner for matproduksjon på Hjeltnes, det gjorde det enda mer tiltalende å undervise i gastronomi nettopp her, smiler hun.

Hvilke erfaringer har dere gjort dere i løpet av det første året med fagskole? – Det vi ser er at det er et behov for denne type utdanning i Norge. Å få en holistisk forståelse for gastronomien er utrolig viktig når man jobber med mat, særlig aktuelt i dag da måten vi produserer mat på er med på å ødelegge jorda vår. Vi lærer også mye av å være lærere, noen av oss for første gang, det har vært spennende og utfordrende. Studentene våre har vært tålmodige med oss, og vi har lært masse av dem om hvordan undervisningen best mulig kan gjennomføres for studentene.

Har du noen tanker om framtiden? – Jeg håper vi kan starte en ny deltidsklasse i høst, forteller Julie. – Målet er å kunne få fulltidsstudenter om noen år, avslutter hun.

Her tilberedes lammelår av villsau. Foto: Terra Madre Nordic

Lokal Matkultur

Interessen for lokalmat øker både innen næringa og hos forbrukerne. Fagskolen i Hordaland tilbyr fagskoleutdanning på 120 fagskolepoeng for de som ønsker en helhetlig utdanning innen den lokale gastronomien. Skolen bygger på kunskap om matkvalitet, matproduksjon, matkultur og mattradisjoner som bygger på kulturarven til det nordiske kjøkkenet.

Etter endt studie skal studenten ha en god basis til å etablere og drive ei bærekraftig matbedrift. Man får en basis til å inneha ledende stillinger i serveringsbedrifter, produksjonsbedrifter, reiselivsbedrifter eller dagligvarebransjen. Andre aktuelle arbeidsfelt kan være matfaglig rådgivningstjeneste, varedistribusjon, matjournalistikk eller som lærer innen matfag.

Skolen ligger fint ved Hardangerfjorden, med fiskemuligheter i fjorden og i fjellvatn. Foto: Hilde Bergebakken

Søknadsfristen går ut 15. april

Opptakskrav er fullført videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller søkere kan ha annen utdanningsbakgrunn som har god matkompetanse og/eller jordbrukskompetanse slik at realkompetansen blir vurdert i orden til å komme inn på studiet. Søkere fra andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringa i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig fagskole. Søkeradar utenfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Hvis det fortsatt er plasser igjen etter frist er gått ut, er det mulig å søke fram til studiestart.

Utdanningskode er: FTK51N Sprøsmål om opptak kan sendes;Send oss ein e-postSlik søkjer duStudiestad Hjeltnes

Stabburet på Hjeltnes Gartnerskole og Fagskolen for lokalmat. Foto: Hilde Bergebakken