Fagskoletilbud i lokalmat

Fagskoletilbud på Røros skal gi deg 30 studiepoeng Foto: Rørosmat

Lokalmatmiljøet i Røros-traktene har sammen med kommunene Røros og Holtålen og Trondheim fagskole etablert fagskoletilbudet Verdiskaping i lokalmat.

Studiet er samlingsbasert med 9 helgesamlinger på Røros og en i Trondheim.  Studiet teller 30 studiepoeng som tilsvarer et ½-års heltidsstudium. Studiet har en planlagt oppstart 8.november og holder på et snaut år, med siste samling i august/september 2019.

Innholdsmessig er studiet sammensatt av emnene Matkunnskap, Bedriftsøkonomi og Markedskunnskap samt et større prosjekt med sjølvalgt tema.

Innen Mat kunnskap vil elevene gå gjennom råstofflære, produktframstilling, næringsmiddelemballasje og trygg matproduksjon.  Bedriftsøkonomi fokuserer det på økonomistyring, mens innen Markedskunnskap er temaene marked og markedsføring, konkurransemiddel, markedsinformasjon og bransjekunnskap som står på kjøreplanen. Til slutt er det prosjekt med selvvalgt tema.

Studiet er gratis – studenter betaler reise, opphold og lærebøker.

Studiet gir en unik mulighet til å bli kjent med det rike lokalmatmiljøet på Røros og få lære av gründerne der.  Rørosmat – selskapet som eies av lokale matprodusenter,  vil og ha en sentral rolle i studiet.

Mer informasjon og påmelding på  www.lokalmatnorge.no

Om fagskole

Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Trondheim fagskole eies av Trøndelag fylkeskommune. Fagskolen tilbyr utdanning i flere andre fag blant annet MatTeknikk. MatTeknikk er en to-årig fagskoleutdanning retta mot ansatte i matindustrien (næringsmiddelindustrien).

Fagskoletilbudet utvikles i samarbeid med Røros kommune, Holtålen kommune, Trøndelag fylkeskommune, Rørosmat med medlemsbedrifter og NHO Mat og drikke.