Første kull er halvveis med Fagstudiet i Lokalmat

Faste Gunnarson Grøt, An-Magritt Anshus, Lars Jacob Galåen og Anita Rennemo Foto: Hilde Bergebakken

Piloten med Fagstudiet i lokalmat på Røros er godt igang. De har nå gjennomført 4 av 10 samlinger, og høster erfaringer til neste års kull kommer.

Lokalmatmiljøet i Røros-traktene har sammen med kommunene Røros og Holtålen og Trondheim fagskole etablert fagskoletilbudet Verdiskaping i lokalmat. Tilbudet gjelder studenter fra hele landet, og studiet er samlingsbasert med 9 helgesamlinger på Røros og en i Trondheim.  Studiet teller 30 studiepoeng som tilsvarer et ½-års heltidsstudium. Snorklippinga for studiet var i fjor høst.

Samlingene

Matkunnskap: her skal de innom matkultur, vegetabilier som råstoff, melk som råstoff, melkeprodukter, syltetøyproduksjon, trygg matproduksjon, øl, kjøtt og emballasje.

Innen bedriftsøkonomi er det områder som økonomistyring, regnskap, regnskapsanalyse, nøkkeltall, inntekter, kostnader, finansregnskap og driftregnskap, budsjetteringsprosessen, resultatbudsjett og likviditetsbudsjett, avvikskontroll, priskalkulasjon, beregne pris på egne produkter, lønnsomhetsanalyser, dekningspunktanallyser og investeringsanalyser som står på programmet.

Og i markedskunnskap er det temaene marked og markedsforståelse, mål, situasjonsanalyse, målgrupper, segmentering, SWOT av eget firma, konkurransemidlene Produkt, Pris, Plass og Påvirkning studentene skal gjennom. I tillegg til utarbeidelse av kampanjeforslag, markedsinformasjon, bransjekunnskap og vurdering av strategier.

Når alt dette er gjennomført og mappene i hovedprosjektet er levert, blir det eksamen i uke 40 i høst. Studiene omfatter også en rekke aktiviteter, som besøk hos lokale bedrifter, bedriftsbesøk i Trondheim, arrangement med Matmerk og Hanen.

Info om Lokalmatnytt

På denne samlinga, som var den fjerde i rekken, var det lagt inn aktiviteter som besøk hos Rørosrein og info om Lokalmatnytt. Faglærer i bedriftsøkonomi og markedskunnskap An-Magritt Anshus var tilstede da Lokalmatnytt var på besøk. Diskusjonene gikk godt i rommet på alt fra bruk av media, til profilering og bruk av logoer. Lokalmatnytt fortalte om tankene bak avisen som er etablert i høst for lokalmat i Norge, og hvordan vi kan spille en rolle overfor matmiljø, produsenter og forbrukere for å fremme lokalmat i Norge.

Håper at erfaringene bidrar til mange studenter

Dette året dro studie igang med fire studenter. Studiet gir en unik mulighet til å bli kjent med det rike lokalmatmiljøet på Røros og få lære av gründerne der.  Rørosmat – selskapet som eies av lokale matprodusenter,  har en sentral rolle i studiet.
Studiet er gratis – studenter betaler reise, opphold og lærebøker. Man håper at erfaringene med det første pilotåret, fører til at det kommer flere studenter fra hele landet neste år. Informasjon og påmelding, følg med på  www.lokalmatnorge.no