Framtidens forbruker er grønn, smart og digital

Morgendagens forbrukere er digital, grønn og smart Foto: Johnér

Regjeringa vil legge til rette for vi kan ta smartere og mer bærekraftige forbrukervalg – og sikre forbrukervernet i vår stadig mer digitale hverdag, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Han har lagt fram den nye stortingsmeldinga om forbrukerpolitikken.

Norske forbrukere har et sterkt forbrukervern, men et mangfoldig tilbud av varer og tjenester fra heie verden utfordrer dette. Rettigheten og interessene til forbrukerene blir også satt på prøve som følge av digitalisering, nye markedsføringsmetoder og mer komplekse marknader.

Ny forbrukerhverdag

Det er 20 år siden forrige stortingsmelding om forbrukerpolitikk, og mye har skjedd siden da.

– Da hadde vi verken smarttelefon eller sosiale medium. No er dette viktige produkt og tenester som vi brukar kvar eineste dag. Samfunnet og forbruksmønsteret vårt har endra seg også på mange andre område. Som forbrukarminister er eg oppteken av å ta vare på forbrukarane sine interesser og rettar også i vår nye forbrukarkvardag, seier Ropstad.

Digital strategi

Forbrukerministeren varsler mellom annet arbeid med en forbrukerpolitisk strategi for den digitale hverdagen, og regjeringa vil styrke kunnskapen om personvernreglene. Statsråden er også opptatt av den digitale hverdagen til barn og unge.

– Vi skal kartlegge den digitale forbrukarkompetansen i befolkninga, med særleg vekt på barn og unge, og vi legg auka vekt på tilsyn med digital marknadsføring retta mot barn og unge, seier Ropstad.

Berekraft og økonomikunnskap

Regjeringa skal også være en pådriver for frivillig samarbeid og frivillige ordninger som medvirker til ei mer bærekraftig forbruk. I meldinga foreslår regjeringa også tiltak for å dempe den økende forbruks gjelda. En strategi for å styrke økonomiforståelsen i befolkninga er under utarbeidelse.