Hilde Myhren blir prosjektleder for Rørosmeieriets Opplevelsemeieri

Meieribestyrer Trond Lund og prosjektleder Hilde Myhren foran det nye inngangspartiet på meieriet Foto: Rørosmeieriet

Hilde Myhren er ansatt som Prosjektleder for Rørosmeieriets Opplevelsesmeieri. Med denne ansettelsen henter Rørosmeieriet inn en av regionens største ressurser på opplevelsesbasert reiseliv, melder kommunikasjons sjef Gunhild Sun Bellsli på Rørosmeieriet .

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001. Bedriften lager produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner fra Røros-traktene og med godt meierifaglig håndverk. Rørosmeieriet har som mål å være Norges fremste økologiske meieri. Les mer om Rørosmeieriet ledelse og planer for Opplevelsesmeiereiet.

 

Populært å lage Røros Smør under Matstreif i Oslo – på aktivitetstanden med Gunhild Sun Bellsli og Hilde Myhren fra Meierismeieriet – Foto: privat

«NISSEMOR» for julemarked på Røros

Hilde Myhren har bred erfaring fra reiselivet i regionen. Hun er kanskje mest kjent som «Nissemor» for Julemarked på Røros, der hun som arrangementsansvarlig ledet oppbygginga av Julemarkedet i dagens form. –I tillegg til prosjektledelse, så har Myhren sterk markedskompetanse, og vi legger også stor vekt på hennes vertskapserfaring. Vi har styrket laget med å ansette Hilde som skal lede det videre arbeidet med Opplevelsesmeieriet, sier meieribestyrer Trond V. Lund.

Sanse, føle og forstå

Opplevelsesmeieriet skal romme både historie, matkultur og meierifaglig formidling gjennom stimulering av alle sanser, og ikke minst aktiviteter som å delta i produktutvikling. -Målet er at Opplevelsesmeieriet skal være attraktivt å besøke for både lokalbefolkning i Røros-traktene og tilreisende, og på sikt er målet å bli den mest besøkte attraksjonen i regionen, forteller Lund.

Mål om å bli best besøkt

-Rørosmeieriet er en hjørnesteinsbedrift innen lokalmat både regional og nasjonalt. Det blir utrolig artig og utfordrende å få være med å utvikle Opplevelsesmeieriets strategiske rolle hos en av Norges sterkeste lokalmat- og bærekraftige merkevarer. Jeg gleder meg til å, i fellesskap med dyktige og engasjerte kollegaer, lede arbeidet med å utvikle Opplevelsesmeieriet til å bli et sted som både rørosinger og besøkende vil besøke igjen og igjen, sier Hilde Myhren.

Overtakelse i desember

Rørosmeieriet er snart ferdige med den store utbyggingen i Sollihagaen. Bygget vil være klart til overtagelse før jul. Det er ca 300 kvm som er satt av til butikk og opplevelsesmeieri. – Planen fremover er å åpne butikk i de nye lokalene til sommeren og at selve Opplevelsesmeieriet skal åpnes om ca ett år, sier Myhren. Rørosmeieriet har bla fått støtte av Innovasjon Norge til å utvikle innholdet i Opplevelsesmeieriet.