Inspirasjonsdag om mat for eldre i Stavanger og Trondheim

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim. Foto: Torbjørn Tandberg.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre. Målet er å gi inspirasjon og faglig påfyll som kan bidra til å bedre mattilbudet for eldre.

– Vi har alle et ansvar for at eldre skal ha et godt og verdig mattilbud. Derfor oppfordrer jeg ordførere, lokalpolitikere, kommuner, organisasjoner og de ansatte på sykehjem og -kjøkken til å delta på seminaret, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim. Foto: Torbjørn Tandberg.

På inspirasjonsdagene presenterer foredragsholdere råd om ernæring, tips om å gi mer måltidsglede, regjeringens arbeid med matomsorg for eldre, og lokale eksempler om gode mattilbud for eldre. Inspirasjonsdagene skal inspirere deltakerne og bidra til å utvide kompetansen om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.

– I Norge har vi mange dyktige folk som jobber med god matomsorg for eldre. Ingen av oss blir noen gang helt utlærte. Vi bør alltid strekke oss for å bli bedre. Det trenger ikke koste så mye ekstra, fortsetter landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Inspirasjonsdagen er gratis for alle.  De som arbeider med matfag, har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede, oppfordres spesielt til å melde seg på.

– Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det bedre og holder seg friske lenger. Derfor er god mat en viktig del av vår eldrereform, Leve hele livet. Leve hele livet er en reform for større matglede. God mat er grunnleggende for gode helse og livskvalitet gjennom hele livet, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Inspirasjonsdag i Trondheim, 28. mai 2019

Arrangøren tar forbehold om at det kan bli små endringer i programmet. Slik ser det foreløpig ut:

Tid: Tirsdag 28. mai, kl 10.00 – 16.00
Sted: Strinda videregående skole, Harald Bothners veg 21, Trondheim
Påmelding: Meld deg på her. Påmeldingsfristen er 19. mai 

TidspunktProgram
Kl. 10.00Velkommen, Landbruksdirektør Tore Bjørkli
Kl. 10.15Matnasjonen Norge og Gylne Måltid, Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
Kl. 10.25Leve hele livet, Statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet
Kl. 11.00Mat og måltidsglede for eldre, Kai Victor Hansen, Hotellhøgskolen, Stavanger
Kl. 11:45Matgledekorpset, Hai Hang
Kl. 12.15Musikkinnslag
Kl. 12.30Lunsj servert og tilberedt av Strinda videregående skole
Kl 13.30Tips og råd om ernæring for eldre, Hanne Lessner
Kl.14.15Gode lokale eksempler fra Overhalla kommune, Frøya kommune og Melhus kommune
Kl. 15.30Spørsmål, innspill og refleksjon, Landbruksdirektør Tore Bjørkli
Kl. 16.00Avslutning

For mer informasjon om inspirasjonsdagen i Trondheim:

Inspirasjonsdag i Stavanger, 3. juni 2019

Arrangøren tar forbehold om at det kan bli små endringer i programmet. Slik ser det foreløpig ut:

Tid: Mandag 3. juni, kl 10.00 – 16.00
Sted: Hotellhøyskolen, Stavanger
Påmelding: Meld deg på her. Påmeldingsfrist er 25. mai 2019

TidspunktProgram
Kl. 10.00Velkommen og enkel servering, Magnhild Meltveit Kleppa fra Fylkesmannen og  Landbruksdirektør Geir Skadberg
Kl. 10.20Matnasjonen Norge og Gylne Måltid, Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
Kl. 10.40Leve hele livet,  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
Kl. 11.00Mat og måltidsglede for eldre, Kai Victor Hansen, Hotellhøgskolen, Stavanger
Kl. 11:45Matgledekorpset, Charlotte Mohn Gaustad og Turid Windjusveen Olsen
Kl. 12.15Lunsj
 Kulturinnslag
Kl 13.15Tips og råd om ernæring for eldre, Hanne Lessner
Kl.14.00Gode lokale eksempler
Kl. 15.30Spørsmål, innspill og refleksjon, Landbruksdirektør Geir Skadberg
Kl. 16.00Avslutning

For mer informasjon om inspirasjonsdagen om mat for eldre: