Inviterer lokale bønder til å levere tusen storfe til i 2019

Sten Ture Solli og Kjell Ove Oftedal i Røroskjøtt og Røros Slakteri har ikke bare gullbillett til IGW - de går et lyst år i møte med store avtaler og trenger flere leverandører Foto: Innovasjon Norge

Røroskjøtt og morselskapet Røros Slakteri fikk i november en fem års kontrakt med Britannia og har tegnet tidligere på året en tiårskontrakt med Fatland om leveranse av kjøtt. Nå trenger Røros Slakteri og Røroskjøtt tusen flere storfe til slakting i 2019. Derfor inviterer daglig leder Kjell Ove Oftedal alle bønder til å ta kontakt for å få pris og betingelser. Han har et sterkt ønske om at dyrene kommer fra regionen, og sender ut en invitasjon til alle bønder om å bli med på lokal verdiskaping.

Les mer om avtalen med Britannia HER

Røroskjøtt blir eneleverandør på storfe, småfe og gris til Britannia i 5 år

Lokal verdiskaping

I følge Arbeidets Rett sier Oftedal; – Kjøttmarkedet er tøft, men gjennom avtalene med Britannia Hotell og Fatland AS, og økt salg til dagligvarebutikker er vi i en posisjon med store muligheter for vekst. For å dekke behovet må vi slakte tusen storfe mer enn vi gjorde i fjor. Den økningen håper vi skal komme gjennom at regionens bønder ser fordelen av å levere til oss og bidra til flere lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping.

Avtalen med Fatland startet 1.januar 2019, og i løpet av avtaleperioden vil total volumverdi være på over 10 mrd kroner. Både Fatland og Røros Slakteri er opptatt av å stimulere til og sikre lokal verdiskaping. Leveransene til Britannia starter når hotellet åpnet 1.april i år.

Røros Slakteri slaktet circa 4000 storfe i 2018, og har kapasitet på dagens slaktelinje til å ta i mot 1000 til. Slakteriet hadde en pen økning fra 2016 til 2017, holdt stand i 2018 og øker nå kraftig i 2019. Det fører også til flere ansettelser, forteller Oftedal, som har økt bemanningen allerede.  Røros Slakteri har av de korteste inntransporter av dyr, og er kjent for gode produkter med høy kvalitet. Røros Slakteri har besluttet å bygge et nytt slakteri for å effektivisere driften og øke kapasiteten i produksjonen.