Matprat tetter kunnskapshull om bærekraftig matproduksjon

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon i Norge? Og hvor ille er egentlig klimagassutslippene fra beitedyra? Dette er spørsmål MatPrat besvarer i sin bærekraftskampanje. Med tre filmer og en rekke artikler vil MatPrat hjelpe forbrukeren til å ta bærekraftige matvalg.

Miljø- og klimakonsekvenser av matproduksjon, kosthold og levevaner er blitt vanlige tema i nyhetsbildet og praten rundt middagsbordet. Kjøtt blir ofte trukket frem som noe vi bør spise mindre av for å redde verden.

– Vi ønsker å spre kunnskap og skape engasjement, og vil nyansere diskusjonen rundt kjøtt og klima. Hva som er bærekraftig matproduksjon er komplekst, og det er viktig at vi diskuterer bærekraft utfra de ressursene vi har i Norge, sier kommunikasjonssjef i MatPrat, Marthe Helene Bogerud. 

Kampanjen er et ledd i MatPrat satsing om å belyse fakta og informasjon knyttet til bærekraftig matproduksjon. 

– Det er viktig for oss å gjøre sammensatte tema mer tilgjengelig for folk flest. Vi synes vi har lykkes med Stian Sandø og Rebekka Kristiansen som stødig loser oss igjennom kompliserte problemstillinger med en personlig tone og stor bruk av visuelle effekter, sier filmrådgiver i MatPrat, Silje Hådi-Siverts.

Tre filmer – en stor sammenheng

Hver av filmene tar for seg et tema som til sammen utgjør viktige premisser i diskusjonen om kjøttproduksjon og bærekraft.

Den første filmen tar for seg ressursgrunnlaget i Norge, den andre klimagassutslipp fra rødt kjøtt i Norge og den tredje fôret til norske husdyr.

– Det er viktig for oss å få frem er at vi må produsere så mye mat vi kan på egne ressurser. Verden trenger mat. Derfor kan vi ikke sidestille klimagassutslipp fra matproduksjon som vi er avhengig av for å overleve, og klimagassutslipp fra fossile kilder, sier Bogerud.

Denne uken slippes MatPrats andre film i serien, og senere denne måneden kommer den tredje filmen om hva norske husdyr spiser. Resultatene fra den første filmen viser at temaet engasjerer. 

Kilde: MatPrat