Nå gjenstår inspirasjonsdag om matglede i Mosjøen

Inspirasjonsdager arrangeres over hele landet for å forbedre livskvaliteten til de eldre Foto: colourbox
Nå er fem av dagene gjennomførte i Alta, Vadsø, Ålesund, Hamar og Grimstad med stor deltagelse. Og et møte gjenstår i Mosjøen. Departementet beskriver møtene som vellykkede.

Vil ha flere gode måltider og redusere underernæring

– God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer vi seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Det skaper trivsel og forebygger sykdom. Små grep som å flytte middagen til senere på dagen eller å lage en hyggelig sosial rammet rundt måltidet, kan ha stor effekt på matgleden. Nå håper jeg kommunene lar seg inspirere av de mange gode eksemplene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Inviterer ordførere i hele Norge

Hoksrud og Michaelsen inviterer ordførere i alle landets kommuner til å delta på inspirasjonsdagene. Regjeringen arbeider med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsglede for eldre er inkludert i arbeidet.

Skal inspirere ansatte i eldreomsorgen

Inspirasjonsdagene arrangeres for de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

– God matomsorg reduserer medisinbruk og gir bedre livskvalitet. Det er avgjørende for å møte flere samfunns- og helseutfordringer. Inspirasjonsdagene vil løfte fram gode eksempler til inspirasjon for ansatte i eldreomsorgen, sier Hoksrud.

 

Inspirasjonsdag i Mosjøen

Tid: 4. desember, kl. 10.30-16.00
Sted:  Mosjøen videregående skole, Kirkegata 9, 8656 Mosjøen
Oppmøte: Registrering kl. 10.00
Påmelding: GM-mosjoen@lmd.dep.no
Påmeldingsfrist: 24. november 2018

Tid: Program:
10.30 Velkommen.
Landdbruks- og reindriftdirektør John Kosmo.
Dagens møteleder Tor Martin Leines Nordaas.
10.45 Regjeringen: Matnasjonen Norge og Leve hele livet.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.
11.15 Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Hotellfagskolen UiS.
12.00 Elever presenter prosjekt og lunsj
13.00 Ernæringsfysiolog Hanne Lessner
13.45 «Fra beite til bord» – matgleden for alle?
Elise Rønningen
14.30 Ørnes sykehjem
15.30 Gylne Måltidsseminar 2018. Tiltak og erfaringer
Landbruks- og matdepartementet
15.50 Oppsummering og avslutning
v/møteleder