Nina fra Matmerk besøkte fagstuidet i Lokalmat på Røros

Marit Evanger fra Rørosmat, Thorleif Thorsen ansvarlig for fagskolen, Faste Gunnarson Grøt, Nina Sundquist, An-Magritt Anshus, Bjørg Lorentzen, Ingulf Galåen Foto: Hilde Bergebakken

Fagstudiet Verdiskaping i lokalmat på Røros hadde fredag besøk av Nina Sundquist fra Matmerk. Studiet teller 30 studiepoeng, og omhandler matkunnskap, bedriftsøkonomi og markedskunnskap. Første kull i fagstudiet er nå over halvveis i stuidet. Skolen tar nå løpende påmelding av de som vil starte med neste kull fra høsten 2019. Interesserte kan følge lenken her.

Fredag sto tema som merkeordninger, produkt og økonomikrise, samt info om hva Matmerk gjør og hvordan en lokalprodusert kan ha nytte av Matmerk.

Nina Sundquist ønsker å formidle kunnskap til deltakerne på fagskolen om hvordan de kan bli en lønnsom og lykkelig lokalmatprodusent. Hun syns det er særdeles viktig at det finnes et fagstudie i lokalmat, det bidrar til bygge matnasjonen Norge.

Om Matmerk og lokalmat i Matnasjonen Norge

Matmerk ble stiftet i 2007, og er i dag en stiftelse med et budsjett på 70 millioner og har 20 medarbeidere som jobber for å få folk til å velge norsk mat. Lokalmat er mat og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegne opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie. Den nasjonale målsetningen er å omsette lokalmat- og drikke for 10 mrd kroner innen 2025, og at Norge skal være internasjonalt anerkjent som Matnasjon innen 2030.

Her kan du lese mer om det Matmerk gjør for oss.

Hele 81 % av forbrukerne sier de gjerne prøver produkter fra lokale produsenter, mens 62 % av forbrukerne er villige til å betale ekstra for lokale produkter. Rundt halvparten av oss, 48 %, syns mat- og drikkeopplevelser er viktige når de reiser som turist i Norge. Nordmenn handler lokalmat på bondens marked, på gårdsutsalg og aller mest kjøper vi lokale spesialiteter gjennom vanlige dagligvarebutikker.

Lokalmat.no

Matmerk administrerer portalen Lokalmat.no som er Norges offisielle lokalmatprortal for de profesjonelle innkjøperne. Alle tilbydere som er synlige på Lokalmat.no er en kvalitetssikret lokalmatprodusent innen en felles standard utviklet for lokalmatprodusenter. Standarden er tilpasset lokalmatprodusenter, har dokumentasjon til kjøpersiden og sparer penger og tid for både kjøpere og selgere.

Merkeordninger

Som forbrukere blir vi gjerne møtt av en merkejungel. Men er det en jungel eller er det nyttig informasjon? Nina gikk gjennom merkeordningene som NYT Norge, Geografisk Beskytta Betegnelse, Spesialitet Unik Smak, Nøkkelnull, Debio med flere.
Merkeordninger skal gi en kommersiell verdi og gi forbrukeren nyttig informasjon i de korte sekundene men bruker på å velge mellom det ene eller det andre produktet. Deltakerne på fagskolen ble skolert i søkeprosessen til de avgjørende merkeordningene for norsk lokalmat. De fikk også innblikk i hvordan Matmerk jobber med medieplan og markedsføring av ordningene.

Når krisa kommer og du må snakke

Matproduksjon handler om mat-trygghet og mat-sikkerhet. En produktkrise eller økonomisk krise kan oppstå tross god planlegging og god gjennomføring. Om krisa oppstår er det viktig som matprodusent å vite om hvordan man kommuniserer for å beholde omdømmet gjennom og etter en krise. Kommunikasjonsvalget når det blåser kan være alt fra å legge seg flat, korrigerende tiltak, rettferdiggjøre, unnskylde, fornekte eller å angripe. Da er det godt å ha noen verktøy i ryggmargen å gripe til, slik at man ikke agerer i krisens ulike faser på en slik måte at man skader omdømmet sitt på sikt. Det lønner seg å være åpen, ærlig og tilgjengelig – og være sitt ansvar bevisst. I en smittekilde situasjon for eksempel må man sikre liv og helse først og finne smittekilden, det å begynne å snakke om penger, jus eller henge ut andre vil ikke hjelpe. Han man gjort feil så beklag, – uten forbehold, og vis empati med de som er berørte, råder Nina studentene til. Hun hadde også gode råd om beskyttelse og handlekraft, om virkelighetsforståelsen og om gjennoppbyggingsfasen.

For å teste studentene om de hadde plukket opp budskapene hun kom med gjennom tretimers-økten, fikk studenten anledning til å svare på en lokalmat-quiz.

Bilderesultat for matmerk