Økt bevilgning til matsentraler

Matsentraler kan motta mat fra produsenter og butikker, og gi mat videre til veldedige organisasjoner. Foto: Matsentralen

Landbruks- og matdepartementet forvalter ei tilskuddsordning der målet er å bidra til å holde oppe aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområde. Nå er det lagt ut mer midler til formålet, som det går an å søke på innen 5.mars 2019.

Departementet kan gi støtte til organisasjoner på nasjonalt nivå innen landbruks- og matområdet som:

  • formidler kunnskap, interesse og positive holdningar til landbruks- og matsektoren
  • fremmer forståelse for grønne verdier hos ungdom spesielt og allmenheta generelt
  • bidrar til å synliggjøre yrkesmuligheter knytt til gårdsbruk og bygdenæringer
  • fremmer miljøarbeid, verdiskaping og næringsutvikling knytt til grønn tjenesteproduksjon
  • fremmer likestilling i arbeidet sitt

Matsentralen er det norske navnet for “Food Bank”. Matsentralen er en veldedig forening som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte ved å omfordele overskuddsmat som ellers hadde vært kastet.

Food Bank Arizona ble etablert i 1967 og ble med det startskuddet for det som i dag har utviklet seg til en verdensomspennende omfordelingsstruktur for overskuddsmat. Den første matsentralen i Europa ble etablert i Paris i 1984. I dag finnes det matsentraler i mer enn 50 land rundt om i verden, bl.a. i 20 europeiske land.

Det norske nettverket av matsentraler inkluderer snart åtte matsentraler: Matsentralen Oslo ble etablert i september 2013; Tromsø Matsentral i 2016 og Matsentralen Bergen i 2017. I 2018 åpnet  Matsentralen Trondheim og Matsentralen Rogaland. I 2019 åpnet Matsentralen Sør og Matsentralen Vestfold & Telemark og i løpet av året åpnes Matsentralen Innlandet.

Måten matsentralen jobber på er enkel: matsentralene får overskuddsmat fra matbransjen, det vil si produsenter, grossister og leverandører, matsentralene sorterer maten og gjør den tilgjengelig for mer enn 400 veldedige organisasjoner som henter mat hos matsentralene og  hjelper mennesker i nød.

Slik gir matsentralen mat, mennesker og miljø en ny sjanse. Les mer om tilskuddsordninga her;

Sjå regelverk for ordninga om tilskotsordning

Gi mat

Matsentralene tar imot mat fra produksjonsbedrifter og butikker. Ved å gi overskuddsmat oppnår dere to samfunnsnyttige gevinster. Dere bedrer livskvaliteten til vanskeligstilte og reduserer samtidig miljøbelastningen. Matsentralene tar ikke imot mat fra privatpersoner.

Hvem kan motta overskuddsmat?

Veldedige organisasjoner som jobber med vanskeligstilte i samfunnet kan bli mottakere. Det finnes en side inne hos Matsentralen.no der man kan søke om å bli mottaker av mat til veldedige formål.