Pengedryss til sjømat på Trøndersk Matfestival

Statssekretær Roy Angelvik, daglig leder Aslaug Rustad i Oi Trøndersk Mat, og stortingsrepresentant André Skjelstad i Venstre.


Trøndersk Matfestival får 250 000 kroner for å gi barn og unge smaken på sjømat.

Vi har verdens beste sjømat, men forbruket går nedover. Særlig de yngre spiser for lite fisk og sjømat. Trøndersk Matfestival gjør en kjempejobb for å engasjere barn og ungdom, og jeg er glad for at festivalen vil ha en enda tydeligere sjømatprofil, sier statssekretær Roy Angelvik.

Sjømatagenter og VR-filetering

Festivalen får nå 250 000 kroner i støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet. Pengene skal gå til aktiviteter rettet mot barn og unge.

Trøndersk Matfestival ønsker å skape økt oppmerksomhet rundt sjømat og sjømatnæringen. Matfestivalen har egne barne- og ungdomstelt. Her kan de besøkende lage sin egen femretters middag, de kan prøve seg som sjømatagenter, eller de kan lære å filetere fisk gjennom VR-briller. Festivalen samarbeider med flere videregående skoler og bedrifter fra regionen for å vise frem hvilke muligheter som ligger i sjømatnæringen.

– Regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen. Men skal vi nå de høye målene, må vi ha de unge med på laget. Jeg håper enda flere vil motiveres til å velge de blå fagene,  sier Angelvik.

Sjømattiltak

Trøndersk Matfestival ble etablert i 2005, og arrangeres i år fra 1.-3. august. Pengene matfestivalen får fra departementet kommer gjennom ordningen Sjømattiltak. Regjeringen har satt av 6,1 millioner til Sjømattiltak i 2019.  Du kan lese mer om ordningen her.

Les mer om regjeringens havsatsning på www.regjeringen.no/hav