Sápmi med reinsdyrkjøtt i Italia

Kaisa Fjellström og Leila Nutti fra Lapplands Viltprodukter Foto: Hilde Bergebakken
Hvilket av landene er dere fra, spør Lokalmatnytt ved de flotte jentene i samedrakt som står på Sápmi’s stand på Terra Madre, Salone de Gusto i Italia. Vi er fra Sápmi, sier de, og etter en liten prat kommer det fram at de er fra nord-Sverige, om vi først skal prate om landegrenser. Det er en diskusjon de egentlig ikke er interessert i. Jeg forteller at Lokalmatnytt kommer fra et område med sørsamer, og plutselig har vi felles kjente.
Sápmi, eller Sameland, strekker seg over hele Nordkalotten og er den tradisjonelle betegnelsen på samenes nasjon. Innenfor dette samiske kjerneområdet utgjør samene idag en minoritet på 5 – 10 prosent. Når de står på stand representerer de alle i Sápmi, og er ikke opptatt av de nasjonale grensene.

 

Vi er her for femte gang

Vi har vært her annethvert år totalt fem ganger forteller Kaisa Fjellström. Mange italienere og andre tilreisende til den store Terra Madre har aldri smakt reinsdyrkjøtt før. På standen kan de smake tørket reinkjøtt, og tørket eller enebær-røkt reinpølse på fra Lapplands Viltprodukter. – Det slaktes jo så mange færre reinsdyr per år enn eksempelvis griser, forteller Kaisa, – så i verdenssammenheng er det få kilo reinsdyr på markedet. – Derfor blir det ettertraktet, og mange får øynene opp for det flotte kjøttet vi tilbyr.

Kaisa Fjellström og Leila Nutti i sine flotte samedrakter
Foto: Hilde Bergebakken

Indigenous Terra Madre

Indigenous Terra Madre (ITM) er et nettverk av urfolk, samarbeidspartnere og organisasjoner. ITM ble født ut av det bredere Terra Madre-nettverket for å bringe urfolks stemmer fram i debatten om mat og kultur,  og for å institusjonalisere urfolks deltakelse i Slow Food-bevegelsen og  prosjekter. ITM utvikler både regionale og globale nettverk for urfolk.

ITM deler Slow Food og Terra Madre-filosofien om god, ren og rettferdig mat som en menneskerett og aksepterer derfor at vi har et ansvar for å beskytte arv, tradisjon og kultur som gjør dette mulig.

Som det fremgår av Shillong-erklæringen, oppmuntrer ITM alle mennesker om å øke sitt forbruk av lokal mat. De retter seg særlig mot ungdom, og fokuserer både på dyrket, samlet og høstet mat, og er opptatt av å holde folk sunne og ernæringsmessige sikker. ITM oppfordrer kokker til å bruke innfødte planter og dyreraser for å tilberede gourmetmåltider og hverdagsmat, som de mener vil føre til bevissthet og kompetanseheving hos forbrukere.

ITM er opptatt av at urbefolkninger skal kunne beholde sitt opprinnelige land, slik at de kan opprettholde kulturen og matkulturen, og være beskyttere av det store utvalget av frø, dyreaser, fisk, bier og andre levende organismer de er verter for i verden.

I dag innebærer ITM tusenvis av personer i over 370 samfunn i 86 land rundt om i verden. Mer enn 700 urfolk er allerede på Ark of Taste og over 50 Slow Food Presidia drives av urfolk. Flere innfødte kokker er også aktive i Slow Food Chefs ‘Alliance.

En gruppe innfødte ledere som representerer alle geografiske områder i verden jobber for tiden med Slow Food og organisasjonens partnere.

Egen facebookgruppe for ITM Network

Indigenous Terra Madre Network Facebook Group