Slow Food Norden etableres i de nordiske land

Representanter fra alle nordiske land tilsted på Slow Food Nordic samling i Ulvik; Danmark: Johan K. Dal, Malte Helin Johnsen, Katrine Klinken og Tanua Pal (Danmark/India) Sverige: Annigun Wedin, Philip Linander, Bodil Cornell, Mikael Kokkonen, Vincent Marcus og Anders Westberg Norge: Hilde Bergebakken, Aud Slettehaug; Jorid Lekve Eide, Julie Gyllander, Pål Drønen. Færøyene: Sunniva Gudmundsdóttir Mortensen, Eirikur Jákupsson Finland: Gunilla Nordblad, Pia Abrahmsson, Mikael Kokkonen, Minna Junttila Island: Dominique Pledel Jonsson I tillegg: Christina Covello fra USA, Giovanni Marabese og Viola Capriola fra Iltalia

Representanter fra alle nordiske and var representert i Ulvik i Hardanger for å drøfte veien videre for det nordiske samarbeidet i Slow Food.


Det regionale samarbeidet mellom de nordiske landsmøtene startet i 2009 og har nådd langt de siste 10 årene. Det mest synlige arrangementet har kommet ut av samarbeidet var Terra Madre Nordic, som fant sted i Kødbyen i København i april 2018. Terra Madre Nordic presenterte 80 produsenter far alle nordiske land, gjennomførte 20 smakspaneler og 20 debatter med ulike tema, og hadde mer enn 5000 besøkende. Den nordiske matfestivalen ble støttet økonomisk av Nordisk ministerråd, og lederne av Hanen og Matmerk besøkte festivalen.

Diskusjonene gikk livlig, Philip Linander blir prosjektleder for Terra Madre 2020 i Stockholm Foto: Hilde Bergebakken

For å følge opp suksessen til Terra Madre Nordic møttes rundt 30 medlemmer av de forskjellige nordiske landene den første helgen i mars i Cittá Slow Ulvik, innerst i den flotte Hardangerfjorden i Norge. På agendaen sto fremtiden for Slow Food aktiviteter i den nordiske regionen.

Fagskolen på Hjeltnes var en perfekt ramme

Møtet foregikk under en sjenerøs forberedelsen av Slow Food Hardanger ved Pål Drønen. Møtet var lagt til fagskolen på Hjeltnes, som som den første skolen i Norden som står for en 3 årig fagskole i lokal matkultur og gastronomi som er anerkjent av Utdanningsdepartementet. Det er andre gangen at Ulvik tilbyr rammen til et nordisk Slow Food møte. Hjeltnes kan tilby en rikdom av lokal mat som epler, saltfisk, lam og geit og lokale grønnsaker. Overnatting ble gitt til beste pris både på skolen og i Ulvik, for å gi alle muligheten til å komme. Dermed kunne også nordiske studenter fra Slow Food University of Gastronomic Sciences i Italia delta.

Pål Drønen ønsket velkommen til Hjeltnes og var den perfekte vert, konferansen var planlagt sammen med Johan Dal fra København (fjorårets prosjektleder for Terra Madre Nordic ). Foto: Hilde Bergebakken

Meislet ut strategi for Slow Food Norden


Etter en debatt om hvor Slow Food i Norden idag står og hvor man ønsker å gå, gikk diskusjonen i arbeidsgrupper. Temaer var bevegelsens struktur i den nordiske regionen, matmiljøer, Slow Food-kampanjer som Slow Fish, Smakens ark og mulige arrangement med tilhørende finansiering, som bygger videre på Manifesto of Slow Food i Norden som ble godkjent i København i fjor.

Slow Food Norden opprettes nå som formell organisasjon. Det ble valgt et interimstyre for foreningen Slow Food i Norden, med en representant fra hvert land, som har som formål å registrere foreningen i alle nordiske land, og ferdigstille strategien basert på innspill som kom under samlingen.

Interimstyret består av: Pia Abrahamsson, Finland (leder), Pål Drønen (Norge), Anders Westberg (Sverige), Eirikur Jákupsson (Færøyene) og
Dominique Pledel Jonsson  fra Island, vara til styret er : Hilde Bergebakken (Norge) og Gunilla Nordblad (Finland)

       

Neste Terra Madre Nordic blir i Stockholm

En ny utgave av Terra Madre Nordic blir satt opp i august 2020 i Stockholm. Eldrimner i Sverige tar ansvar for organiseringen, og det ble opprettet en styringsgruppe med representanter fra alle nordiske land. Terra Madre kommer til å gå annenhvert år i et nordisk land, avhengig av muligheter og finansiering.

Ulvik viste seg fra sin beste side en solfylt tidlig vårdag. Foto:Hilde Bergebakken


Lokalmatnytt gjør oppmerksom på at artikkelforfatter er aktiv medlem i Slow Food.