Vi spiser fire ganger så mange tomater som før

Vi spiser fire ganger så mye tomater som vi pleide. Illustrasjonsfoto.

I dag spiser nordmenn mye mer tomater enn de gjorde for 25 år siden. Etter stor innsats fra forskere, produsenter og butikker har omsetningen av tomater økt fra under 5 kilo tomater per person i året- til mellom 15 og 20 kilo. Nordmenn handler fem ganger så mye tomater som da forskningen startet.

– Det har vært et godt samarbeid mellom aktørene, og det tilbys i dag rundt 30 ulike norskproduserte tomatsorter som forbrukerne kan velge mellom, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad i matkonkurranse på Tomatfestivalen på Finnøy.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad i matkonkurranse på Tomatfestivalen på Finnøy. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Videreutviklet vekst-hus teknologi har vært en bidragsyter til denne utviklingen. Klimagassutslippene i norske veksthus er halvert siden 2000-tallet, og over halvparten av energien er basert på fornybar energi. Klima kan kontrolleres med temperatur og vanning, og i Norge brukes det 10 liter pr. kilo tomat sammenlignet med Spania, hvor det brukes 60 liter vann pr. kilo tomat.

Forskningen viser at smak og sunnhet påvirkes stort av dyrkingsforhold og modningsgrad ved innhøsting, og at tomater ikke nødvendigvis trenger lys fra solen. Klimaet i norske veksthus kan reguleres slik at tomatene kan få like god smak som de importerte. I vinter ble det gjennomført en ny forbrukerundersøkelse ved Nofima i fem kantiner i Rogaland som viste at 84 prosent av deltagerne foretrakk den norskproduserte tomaten på smak.