Vil produsere mer mat i Nord-Norge

Nordnorske produkter som spesielt skiller seg ut er: Brokkoli med sprø og grønnere farge. Gulrot og kålrot har ypperlige knaskekvalitet og en større søtsmak. Blåbær og molte har mer antioksidanter i nord. Det er et resultat av unikt klima og gener. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen dobler bevilgningen til arktisk landbruk fra 2 til 4 millioner kroner i årets jordbruksavtale. Målet er å øke matproduksjonen i nordnorsk landbruk med utfordrende klimaforhold.

– Vi skal ha et landbruk over hele Norge. Ulike produksjonsforhold i sør, vest, øst og nord krever at vi finner frem til gode dyrkingsmetoder og utvikler sorter som er tilpasset klima, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Vil synliggjøre nordnorske produkter

NIBIOs forskningsprosjekter samler kunnskap om den arktiske matproduksjonen som legger grunnlag for å kunne øke matproduksjonen og verdiskapingen av den i nord. 

NIBIO på Holt har startet et prosjekt som skal utvikle en merkeordning for mat fra arktisk landbruk. Merkeordningen skal gjøre produktene mer synlig for forbrukerne i butikk, og gi produktene et fortrinn i markedet. Det kan bidra til å øke verdiskapingen. Prosjektet eies av Nordnorsk landbruksråd og er finansiert av midler til arktisk landbruk over jordbruksavtalen. 

– De unike klimaforholdene i nord kan gi utfordringer for den regionale matproduksjonen. Samtidig gir mye lys og lite varme helt unike og smaksfulle kvalitetsprodukter. Jeg mener at vi kan øke verdiskapingen av matproduksjonen i nord, og doblingen av bevilgningen til arktisk landbruk vil gi bønder god og nyttig kunnskap som de kan få nytte av i sin produksjon, sier Bollestad. 

Søtere, sprøere, saftigere og mindre bittre

NIBIO-forskere har sett på om påståtte kvalitetsfordeler av nordnorske matprodukter stemmer, og hvilken påvirkning det arktiske klimaet med spesielle lys- og temperaturforhold gir matproduksjonen. 

Funnene viser at produkter fra arktisk landbruk faktisk er «søtere, sprøere, saftigere og mindre bitterhet». De nordlige natur- og klimaforholdene med mye lys og lite varme gir unike egenskaper til nordnorske matprodukter. Det viser en NIBIO-rapport. Forskerne har sett på smak, konsistent, og ønsket og uønsket innholdsstoffer i produktene.